Kundtjänst: 0300-43 03 40 | support@bicef.se

Försäljningsvillkor

Sortiment

Webshopen (Kommer inom kort) och tryckt katalog innehåller ordinarie lagerfört sortiment. Utöver dessa varor kan andra artiklar beställas mot en extra avgift, s.k. kundorder, kontakta kundtjänst. Du får då vänta lite extra på leverans och varorna kan inte returneras eftersom de är specialbeställda för din räkning.


Priser

Priser debiteras enligt BiCef Solutions AB:s gällande prislistor vid beställningstillfället exkl. moms och frakt. Vi reserverar oss för ändringar som förorsakats av valutaförändringar, höjda leverantörspriser eller av andra skäl utanför vår kontroll. Vid beställning av förbrukningsvaror, reservdelar och utrustningsartiklar till ett värde understigande 300 kr debiteras en småorderavgift om 50 kr.


Betalningsvillkor

15 dagar netto från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,25 % per påbörjad månad.


Ersättningskrav

Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor skall avgöras enligt svensk lag i allmän domstol i Sverige.


Vi reserverar oss för eventuella text- och bildfel.


Enligt lagen om upphovsrätt är det inte tillåtet att helt eller delvis mångfaldiga webshopens texter, bilder, tabeller och illustrationer.


Montering, demontering av fast utrustning och ev. tillbehör

Om ej annat överenskommits betalas ovan av köparen. Fast installation av vakuum, tryckluft, manöver, el- och vatteninstallation samt montering av möbler och inredning utförs ej av BiCef Solutions AB.


Förbrukning

Adapter för bläster

Adapter tillhandahålls kund utan debitering vid köp blästerspetsar av märket Starz Tipz. Lånetiden gäller så länge som kund fortsätter att beställa spetsar från BiCef Solutions AB eller från annan av BiCef Solutions AB godkänd leverantör.
Avstämning av beställningsfrekvens och kvarvarande lager hos kund sker vid 2 tillfällen under en rullande 12 månadsperiod från första beställningstillfället.

I det fall kund inte önskar fortsätta att beställa och använda blästerspetsar (Starz Tipz) skall kund returnera erhållna adaptrar till BiCef Solutions AB. Retur sker i av BiCef Solutions AB tillhandahållet returemballage. I det fall kund inte returnerar adaptrar vid låneperiodens slut har BiCef Solutions AB rätt att debiterar kund med 619 kr exkl. moms per adapter. Priset kan komma att justeras utifrån förändring i marknadspriser.


Miljöavgift

BiCef Solutions AB åtar sig att forsla bort kundens tidigare fasta utrustning i samband med köp av från företaget ny fast utrustning. Hanteringskostnaden betalas av köparen.


Leveransvillkor

Leveransvillkor gällande förbrukning

Lagervaror som beställs före kl. 15.00 expedieras samma dag och levereras inom skälig tid om inte annat överenskommits. Varorna skickas som paket, brev eller på pall. Mindre försändelser med lågt ordervärde skickas normalt som brev. Expressleverans kan beställas mot extra avgift. Eventuella restorder levereras fraktfritt med undantag för fabriksbeställningar.


Leveransvillkor gällande utrustning

Fritt vårt (BiCef Solutions AB:s) lager. Större utrustningsorder med ett värde överstigande 50 000 kr, och med en leverans senare än 20 dagar efter beställningsdatum, orderbekräftas. Om leveranstid inte är överenskommet med köparen skall varan levereras inom skälig tid. Leveransförseningar p.g.a. Force majeure eller underlåtenhet från köparen, eller från underleverantörer, utgör befrielsegrund som medför framflyttning av leveransdag och företaget blir befriad från all typ av påföljd.


Äganderättsförbehåll och försäkring

BiCef Solutions AB innehar äganderätten till levererad utrustning, reservdelar, tillbehör m.m. tills full betalning har erhållits. Köparen äger inte rätt att överlåta eller på annat sätt försvåra för säljaren att utnyttja äganderättsförbehållet innan full betalning erlagts. Köparen förbinder sig att under den tid säljaren innehar äganderätten, t.ex. vid hyra och leasing, hålla utrustning, reservdelar och tillbehör försäkrade mot stöld och brand.




Returinformation

Retur- & Bytesrätt

Du har retur- och bytesrätt inom 15 dagar. Gäller för varor i obruten förpackning. Kreditering görs så snart returen kommit oss tillhanda. Vid returer som ej förorsakats av säljaren krediteras fakturabelopp minus 15%. Returer med ett varuvärde under 100 kr krediteras ej. För varor som inte lagerförs av säljaren gäller ej retur- och bytesrätt. Köparen står för retur- och fraktkostnaden. Retursedel bifogas varje leverans.


Eventuella returer skall ske med betald frakt till:

Paket: BiCef Dental Solutions AB, Tryckarevägen 7, 434 37 Kungsbacka
Brev: BiCef Dental Solutions AB, Tryckarevägen 7, 434 37 Kungsbacka


Garanti & Reklamation

Reklamation

Reklamation skall göras till BiCef Solutions AB inom 7 dagar efter mottaget gods. Kontakta kundtjänst för förbrukning respektive utrustning per telefon eller e-post innan varan skickas in med skriftlig förklaring.

Ärenden gällande förbrukningsartiklar vänligen bifoga reklamationsformulär tillsammans med den reklamerade varan.


Garanti

 • 12 månaders garanti om inget annat avtalats vid köpet.
 • Garantin gäller från fakturadatum eller godkänt installationsdatum.
 • Garantin omfattar arbetstid, reservdelar, restid och reskostnader.
 • Garantin gäller vid konstruktions, material eller tillverkningsfel.
 • För att garantin ska gälla så krävs det att produkten brukas enligt våra och tillverkarens anvisningar.
 • Utrustningen ska monteras och servas av certifierad BiCef Solutions ABs tekniker eller av oss auktoriserad, certifierad servicepartner.

Service

 • 3 månaders garanti lämnas på utfört arbete och utbytta delar.
 • Garantin omfattar arbetstid, reservdelar, restid och reskostnader.
 • Garantin gäller vid konstruktions, material eller tillverkningsfel.
 • Verkstadsreparationer utförs på BiCef Solutions AB's verkstad eller hos annan certifierad partner. Köparen betalar ev. emballage och fraktkostnaden till verkstaden och vi betalar returkostnaden.

Garantin omfattar inte:

 • Normalt slitage, förslitnings-och förbrukningsdelar, O-ringar, halogen- och glödlampor, element, filter, kullager eller motsvarande.
 • Fel orsakade av felaktigt handhavande eller bristfällig skötsel.
 • Fel orsakade av vätska/fukt, olja i drivluften eller felaktiga smörj/rengöringsvätskor.
 • Utrustning som inte monterats eller servats av certifierade BiCef Solutions AB's tekniker eller av oss auktoriserade, certifierade servicepartners. Om så sker gäller inte tillverkarens producentansvar som då omedelbart övergår till köparen.

Transportskada

Vid transportskada eller förlust görs reklamation direkt till transportföretaget på fraktsedeln. BiCef Solutions AB har inget ansvar för transportskadat eller förkommet gods.


Frakt och emballage

Frakt debiteras köparen. Priserna inkluderar emballage. Bortforsling av emballage erläggs köparen.


Untitled Document

  BiCef Solutions AB

  Tryckarevägen 7

  434 37 Kungsbacka


  t: +46 (0) 300 43 03 40


  E-POST:
  info@bicef.se
  support@bicef.se